TEST FÖR NIPT

NIPT är en ny metod för att utföra screeningtest utan att ta prov från moderkakan eller fostervatten. NIPT erbjuds inte rutinmässigt i Region Stockholm men utförs vid särskilda skäl.
Mammaproffsen erbjuder NIPT provtagning privat.

Idag kan det istället ske med ett enkelt blodprov som tas från den gravida mamman vilket minskar risken för skador på fostret.
Ett NIPT-test har stor säkerhet och kan ge besked om eventuella kromosomförändringar (nr 13, 18 och 21 samt könskromosomer) hos det ofödda barnet.

Blodprovet tas tidigast vecka 10+0 och svarstiden är ca 7-14 dagar.
Inför NIPT behöver du ha gjort ett tidigt ultraljud för att bestämma graviditetslängden och antal foster. Om du är inskriven hos oss som gravid ingår ultraljudet gratis här på mottagningen. Om du inte är inskriven hos oss behöver du istället först göra ultraljudet på egen hand.

Vi strävar efter så korta väntetider som möjligt för NIPT- vi kan ofta boka in provtagning inom några dagar upp till en vecka efter kontakt är tagen med oss! 

Under graviditeten överförs en del av barnets DNA till mammans blodomlopp och där kan man kan finna genetisk information om barnets kromosomer.
Kostnaden för provtagning täcks inte av offentlig sjukvård utan betalas av patienten själv.

Ett blodprov med konsultation kostar 5 500 kr.

Ifall du vill göra utökat NIPT test med analys för mikrodeletioner erbjuder vi självfallet det också. Mikrodeletioner är en avvikelse i en liten del av en kromosom. Avvikelsen är inte åldersrelaterad och testet analyserar mikrodeletion 22q11.2. Övrig utökad analys görs på könskromosomavvikelser vilket innefattar test för monosomi (Turners syndrom) och könskromosomuppsättning (Klinefelters syndrom).

Den utökade analysen kostar 6 500 kronor.

Kontakta oss för att boka in en tid.

Mer information om NIPT-testet finns här.

 

Klicka på bilden för att förstora.

KLINIKEN I ÄLTA

ADRESS:
Oxelvägen 42
138 30 Älta


Öppettider
Måndag 8.00-18.30
Tisdag 8.00-17.00
Onsdag och torsdag 08.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

Drop-in
Tisdag  15.00-16.00

Cellprov Drop-in
Tisdag 15.00-16.00

Telefontider
Vardagar 11.00-12.00

Telefonnr:
Älta 08-70 444 70


Övrig tid kan du lämna meddelande så ringer vi upp!

KLINIKEN I ALBY

ADRESS:
Albyvägen 8
145 59 Norsborg


Öppettider
Måndag 8.00-18.00
Tisdag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00

Drop-in
Måndag 16.30-18.00
och Torsdag  8.00-09.30

Cellprov Drop-in
Onsdag 13.00-15.00

Telefontider
Vardagar 09.00-15.00

Telefonnr:
Alby 08-40812888

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Mammaproffsen Älta

Mammaproffsen Alby